Hoe Python-programma te implementeren om Leap Year te controleren?

Broncode om te controleren of een door de gebruiker ingevoerd jaar een schrikkeljaar is in Python-programmering met uitvoer en uitleg.

Een schrikkeljaar heeft een extra dag waardoor het totale aantal dagen in dat jaar op 366 komt. Deze extra dag in het schrikkeljaar wordt toegevoegd in de maand februari. Een schrikkeljaar komt eens in de 4 jaar voor. Deze blog helpt je bij het implementeren van een programma om schrikkeljaar te controleren of niet. Onderstaande onderwerpen komen aan bod:

Hoe bepaal je een schrikkeljaar?

  • Als een jaar deelbaar is door 4, laat er geen rest over, ga dan naar de volgende stap. Als het niet deelbaar is door 4. Het is geen schrikkeljaar. 1997 is bijvoorbeeld geen schrikkeljaar.
  • Het is een schrikkeljaar als het deelbaar is door 4 maar niet door 100. 2012 is bijvoorbeeld een schrikkeljaar. Als een jaar deelbaar is door zowel 4 als 100, ga dan naar de volgende stap.
  • Als een jaar deelbaar is door 100, maar niet deelbaar door 400. 1900 is bijvoorbeeld geen schrikkeljaar. Als een jaar deelbaar is door beide getallen, dan is het een schrikkeljaar. Bijvoorbeeld 2000.

Python-programma om schrikkeljaar te controleren

year = int (input ('Enter a year:')) #Waarde voor gebruiker ophalen if (jaar% 4) == 0: if (jaar% 100) == 0: if (jaar% 400) == 0: print ('{0} is een schrikkeljaar'.format (jaar)) else: print (' {0} is geen schrikkeljaar '. Format (jaar)) else: print (' {0} is een schrikkeljaar '. format (year)) # Getal wordt afgedrukt als schrikkeljaar anders: print ('{0} is geen schrikkeljaar'. format (jaar)) # Getal wordt afgedrukt als niet-schrikkeljaar

Uitgang:
Schrikkeljaarprogramma | Edureka Blogs | EdurekaInvoerwaarde = 1983

  Invoerwaarde = 2000

Programma-uitleg

  1. Gebruikers moeten eerst het jaar invoeren dat moet worden gecontroleerd op schrikkeljaar.
  2. De if-instructie controleert dan of het jaar een veelvoud is van 4 maar niet 100 of een veelvoud van 400.
  3. Het resultaat wordt vervolgens afgedrukt.

Hiermee eindigen we deze blog over “Python-programma om schrikkeljaar te controleren”. Ik hoop dat het een toegevoegde waarde heeft voor je kennis van Python.Om diepgaande kennis op te doen over Python en de verschillende applicaties, kunt u zich live inschrijven met 24/7 ondersteuning en levenslange toegang.