Waterval versus Agile: wat is beter voor u en waarom?

Deze blog over Waterfall vs Agile bespreekt de belangrijkste verschillen tussen de twee, zodat je beter in staat bent om te beslissen welke je moet kiezen.

Weet u niet zeker of u het softwareontwikkelingsmodel voor applicatieontwikkeling moet kiezen? Vind je het moeilijk om te kiezen tussen Waterfall en Agile? Zo ja, dan zal deze blog over Waterfall vs Agile al je verwarring wegnemen. Hier bespreken we alle verschillen tussen Waterfall en Agile. Na het begrijpen van de verschillen, zou het logischer zijn om hiervan op de hoogte te zijn .

De onderwerpen die we in deze blog over Waterfall vs Agile behandelen, zijn als volgt - 1. Wat is een waterval?
 2. Voors en tegens van waterval
 3. Wat is Agile?
 4. Voors en tegens van Agile
 5. Vergelijking van waterval en agile

Wat is een waterval?

Het watervalmodel is een model van softwareontwikkeling dat vrij rechttoe rechtaan en lineair is. Dit model volgt een top-down benadering. Dit model heeft verschillende beginnend met het verzamelen en analyseren van vereisten. Dit is de fase waarin je de eisen van de opdrachtgever krijgt voor het ontwikkelen van een applicatie. Hierna probeer je deze vereisten te analyseren.

waterfallVervolgens komt de ontwerpfase waarin u een blauwdruk van de software voorbereidt. In deze fase denk je na over hoe de software er daadwerkelijk uit gaat zien. Als het ontwerp klaar is, ga je verder met de implementatiefase waar je begint met de codering voor de applicatie. Het team van ontwikkelaars werkt samen aan verschillende componenten van de applicatie.

Zodra de applicatie is ontwikkeld, wordt deze getest in de verificatiefase. Er worden verschillende tests uitgevoerd op de applicatie, zoals unit testing, integratietests, prestatietests, enz. Nadat alle tests op de applicatie zijn gedaan, wordt deze geïmplementeerd op de productieservers. Eindelijk komt de onderhoudsfase.In deze fase wordt de applicatie gecontroleerd op performance. Eventuele problemen met betrekking tot de prestaties van de applicatie worden in deze fase opgelost.

Voors en tegens van waterval

Voordelen

 • Door duidelijke doelen en richtlijnen te hebben, wordt plannen en ontwerpen eenvoudiger en eenvoudiger. Als zodanig blijft het hele team idealiter voor elke fase op dezelfde pagina.
 • U kunt de voortgang gemakkelijk meten en u weet wanneer u door moet gaan naar de volgende stap. Er zijn duidelijke mijlpalen en de fasen geven aan hoe goed het totale project verloopt.
 • Deze methodiek bespaart tijd en geld. Door duidelijke documentatie en planning is uw hele team beter voorbereid en verspilt u geen tijd in de toekomst.

Nadelen

 • Het verzamelen en documenteren van uw vereisten voor elke stap kan tijdrovend zijn, en niet te vergeten moeilijk. Het is moeilijk om zo vroeg in het project dingen over uw product aan te nemen. Als gevolg hiervan kunnen uw aannames onjuist zijn en afwijken van wat de klant verwacht.
 • Als het bovenstaande inderdaad het geval is en uw klanten zijn ontevreden over uw geleverde product, dan kan het aanbrengen van wijzigingen aan het product duur, kostbaar en vooral moeilijk te implementeren zijn.
 • Over het algemeen is het risico groter bij de Watervalbenadering, omdat ook de kans op fouten groot is. Als er iets misgaat, kan het moeilijk zijn om ze op te lossen, aangezien u een paar stappen terug moet.

Wat is Agile?

Agile is een iteratieve benadering van softwareontwikkeling waarbij het softwareproject wordt opgesplitst in verschillende iteraties of sprints. Elke iteratie heeft fasen zoals het watervalmodel, zoals het verzamelen van vereisten, ontwerp, ontwikkeling, testen en onderhoud. De duur van elke iteratie is over het algemeen 2-8 weken.

Dus in Agile breng je de applicatie uit met een aantal functies met hoge prioriteit in de eerste iteratie. Na de release geven de eindgebruikers of de klanten u feedback over de prestaties van de applicatie.De nodige wijzigingen worden aangebracht in de applicatie samen met enkele nieuwe functies en de applicatie wordt opnieuw vrijgegeven, wat de tweede iteratie is. Deze procedure wordt herhaald totdat de gewenste softwarekwaliteit is bereikt.

Voors en tegens van Agile

Voordelen

 • Door de hoge klantbetrokkenheid krijg je snel feedback en neem je direct beslissingen. Er is meer communicatie, meer feedback en een nauwere relatie met uw klanten.
 • Er is een kleiner risico omdat uw werkoutput in elke fase wordt beoordeeld. U bespaart ook geld en tijd door onnodige uitgaven, omdat u prioriteit geeft aan het leveren van waarde voor uw gebruikers.
 • U zult de kwaliteit van uw uitvoer met elke cyclus verbeteren. Door je project in hapklare stukjes op te splitsen, leer je van elke iteratie. Er komt veel vallen en opstaan ​​bij kijken, maar voor het grootste deel concentreer je je nog steeds op hoogwaardige ontwikkeling, testen en samenwerking.

Nadelen

 • Om te kunnen werken, moeten alle leden van het team volledig toegewijd zijn aan het project. Iedereen moet op dezelfde manier worden betrokken als je wilt dat het hele team leert en het de volgende keer beter doet. Omdat Agile zich richt op snelle levering, kan er een probleem zijn met het halen van deadlines.
 • De aanpak lijkt misschien eenvoudig, maar is moeilijk uit te voeren. Het vereist toewijding en dat iedereen zich op dezelfde pagina bevindt, idealiter in dezelfde fysieke ruimte.
 • Documentatie kan worden genegeerd. Omdat de Agile-methodologie zich richt op werkende software in plaats van op uitgebreide documentatie, kunnen er dingen verloren gaan tijdens elke fase en iteratie. Als gevolg hiervan kan het eindproduct anders aanvoelen dan wat eerst was gepland.

Vergelijking - Waterval versus Agile

Parameter Waterval Behendig Opmerkingen
Reikwijdte

Werkt goed als de scope is gedefinieerd. Ondersteunt geen wijzigingen.

Geschikt voor projecten met een onbekende scope. Pleit voor en faciliteert verandering.

Verandering is bevorderlijk omdat het onvermijdelijk is. Maar verandering gaat ten koste van kosten, moeite en tijd.

Klantinput

Ondersteunt klantinteractie alleen in belangrijke mijlpaalfasen.

Moedigt feedback van klanten aan op alle punten tijdens de productontwikkeling.

Betrokkenheid van de klant is gunstig voor beide modellen.

Team

Vereist geen continue teamsamenwerking, onafhankelijke prestaties worden meer benadrukt.

Stimuleert gesynchroniseerd teamwerk in alle stadia van productontwikkeling, vereist dat teams over vaardigheden beschikken.

Samenwerking resulteert in een hogere productiviteit, contracten van verschillende aard die aan verschillende leveranciers zijn toegewezen, werken niet goed bij hoge teamsynchronisatie.

Kosten

Budget ligt bij aanvang vast, inclusief back-upplannen voor geïdentificeerde risico's.

Budget is niet precies zoals de reikwijdte gedefinieerd, en wordt waarschijnlijk duur als zich onvoorziene veranderingen en risico's voordoen .

Fixed budget is goed voor kleine bedrijven, fixed budget kan ook voor verstoring zorgen als er op enig moment noodzakelijke veranderingen optreden.

Wanneer u Waterfall moet gebruiken en wanneer u Agile moet gebruiken

Gebruik Waterval als :

 • U weet dat de omvang niet verandert en uw werk omvat contracten met een vaste prijs
 • Het project is heel eenvoudig of je hebt het al vaak eerder gedaan
 • U weet heel goed dat de eisen vast staan.
 • Klanten weten van tevoren precies wat ze willen
 • Je werkt met overzichtelijke en voorspelbare projecten

En gebruiken Behendig als:

 • Er is geen duidelijke definitie van het eindproduct.
 • De klanten / stakeholders zijn capabel genoeg om de scope aan te passen
 • Je anticipeert op elke vorm van verandering tijdens het project
 • Snelle inzet is het doel

Welke is beter? Agile versus waterval

Er is hier geen duidelijke winnaar. Je kunt niet zeggen dat Agile beter is dan Waterfall of vice versa. Het hangt echt af van het project en het niveau van duidelijkheid rond de vereiste.

Je kunt zeggen dat Waterfall een beter model is als je een duidelijk beeld hebt van het eindproduct. Als je weet dat de vereiste niet zal veranderen en het project relatief eenvoudig is, dan is Waterfall iets voor jou. Dit model is een eenvoudig, efficiënt proces als u niet verwacht met veranderingen om te gaan.

Agile is superieur Als je geen duidelijk beeld hebt van het eindproduct, als je anticipeert op veranderingen in elke fase van het project en als het project behoorlijk complex is. Agile kan op elk moment tijdens het project inspelen op nieuwe, veranderende vereisten, terwijl het niet mogelijk is Waterfall terug te gaan naar een voltooide fase en wijzigingen aan te brengen.

Dit is het, dit brengt ons bij het einde van deze ‘Waterfall vs Agile’ blog.

gegevensstructuur en algoritme in java

Nu je het verschil tussen Waterfall en Agile hebt begrepen, bekijk dit eens door Edureka, een vertrouwd online leerbedrijf met een netwerk van meer dan 250.000 tevreden leerlingen verspreid over de hele wereld. De Edureka DevOps Certification Training-cursus helpt leerlingen te begrijpen wat DevOps is en expertise op te doen in verschillende DevOps-processen en -tools zoals Puppet, Jenkins, Nagios, Ansible, Chef, Saltstack en GIT voor het automatiseren van meerdere stappen in SDLC.

Heeft u een vraag voor ons? Vermeld het in het opmerkingengedeelte en we nemen contact met u op.